Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is het zaak dat we elkaar op de hoogte houden van de resultaten en het welzijn van de leerling. Naast persoonlijk contact met mentor of docent hebben we de volgende middelen om u als ouders te informeren over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken op onze school.

Bekijk ons filmpje met do’s en don’ts!

Zit uw zoon/dochter bij ons op school?
Speciaal voor u hebben we onderstaand filmpje gemaakt, met handige tips van onze leerlingen over wat je als ouder wel en vooral niet moet doen.

Tip, top of flop

Zoals u ziet, informeren wij ouders op verschillende manieren. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u als ouder/verzorger ons wilt informeren over zaken die goed lopen, maar ook zaken waar u met uw kind tegen aan loopt bij ons op school. Enige kritiek dienen we te ontvangen en ons ter harte te nemen.

Elke tip, top of flop kunt u melden bij onze directiesecretaresse, mw. A.W. Hollak via het e-mailadres: a.hollak@veluwscollege.nl.