Naast een leerweg kiezen leerlingen aan het eind van leerjaar 2 ook een profiel. Het Veluws College Cortenbosch heeft de volgende 3 profielen:

  • Zorg & welzijn
  • Techniek (PIE)
  • Economie & ondernemen

De profielen bereiden de leerlingen goed voor op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep.

Richtingen

Binnen het praktijkgerichte profieldeel volgen leerlingen naast verplichte vakken ook enkele keuzevakken die passen bij hun belangstelling en ambitie.Op Veluws College Cortenbosch kunnen leerlingen daarom kiezen uit één van de volgende richtingen:

  • Welzijn, zorg & design
  • Techniek, energie & ICT
  • Economie & ondernemen

De leerling mag ook kiezen voor een keuzevak uit een andere profiel om zich zo breder te oriënteren op verschillende beroepenvelden. Denk bijvoorbeeld aan vakken op het gebied van design, robotica, ondernemerschap en techniek.

Begeleiding

Alle leerlingen krijgen individuele begeleiding op het gebied van loopbaanoriëntatie. Door middel van loopbaangesprekken en het bijhouden van een digitaal portfolio krijgen zij een goed beeld van hun talenten, ambities en mogelijkheden. Dit zal hen helpen hun loopbaan, ook na het vmbo, goed gestalte te geven.

We leren niet alleen op school: ook investeren wij in goede contacten met het bedrijfsleven en vervolgopleidingen, zodat er voor de leerling na het examenjaar een vertrouwde overstap kan plaatsvinden.

Stage

Voor alle profielen geldt niet alleen dat de praktijk wordt nagebootst, maar ook dat leerlingen in het derde en vierde jaar stage lopen bij verschillende aan het profiel gerelateerde bedrijven of instellingen.