Wil je na het vmbo verder op de havo? Dan helpen wij je op weg! Mavoleerlingen die na het vmbo een havodiploma willen halen, kunnen onder bepaalde voorwaarden geplaatst worden in het doorstroomprogramma havo. In deze klas krijg je extra les in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van studievaardigheden die belangrijk zijn op de havo, zoals zelfstandig werken. We hebben korte lijnen met het Veluws College Walterbosch en zorgen ervoor dat je na het behalen van je vmbo-diploma succesvol verder kunt op de havo!

De keuze voor het doorstroomprogramma havo is uitsluitend mogelijk na het tweede leerjaar. Het is niet mogelijk na de derde klas nog over te stappen van mavo naar het doorstroomprogramma.

Toelatingscriteria

De toelatingscriteria voor het doorstroomprogramma Havo zijn:

  • een positief advies van de docentenvergadering t.a.v. inzicht, werkhouding en zelfstandigheid;
  • gemiddeld minimaal een 7 voor alle vakken van het tweede leerjaar;
  • voor de vakken Ne – En – Du – wi – nask – gs – ak – ec: minimaal 58 punten.

Aan alle drie de criteria moet worden voldaan. Iedere leerling die niet aan deze criteria voldoet, is per definitie een bespreekgeval.

Leerjaar 4 en verder

Aan het einde van het derde leerjaar beslist de docentenvergadering of je bevorderd wordt naar het 4-Mavo doorstroomprogramma. In leerjaar 4 doen alle leerlingen in het doorstroomprogramma havo examen in de vakken van het gekozen pakket aangevuld met een zevende vak. Iedere leerling die slaagt met een gemiddelde van 6,8 of hoger wordt automatisch toegelaten tot havo 4 op het Veluws College Walterbosch. Leerlingen die slagen met een lager gemiddelde zijn een bespreekgeval. De docenten geven alle havokandidaten een studieadvies en iedere havokandidaat heeft een studieadviesgesprek met de decaan.

Leerlingen die een regulier mavodiploma halen, kunnen zich ook aanmelden voor havo 4. Deze leerlingen worden besproken in de aannamecommissie. Een leerling uit het doorstroomprogramma havo kan uiteraard nog steeds kiezen voor het mbo. Eveneens blijft de mogelijkheid voor mavoleerlingen die niet in het doorstroomprogramma zitten alsnog naar de havo te gaan.