Op verschillende manieren worden leerlingen op school begeleid. Dit gebeurt onder andere tijdens het mentoruur. Hierin besteden we aandacht aan studievaardigheden en je prettig voelen in de klas en op school.

Voor leerlingen uit klas 1 en 2, die moeite hebben met sociale vaardigheden, bieden we een SoVa training aan. Daarnaast is er voor leerlingen uit klas 1, die faalangstig blijken te zijn, de mogelijkheid een faalangst-reductietraining te volgen. Voor de examenkandidaten, die daar behoefte aan hebben, kan een examenvreesverminderingstraining op school worden gevolgd.