Soms loopt het even niet. Je zit niet zo lekker in je vel, je hebt moeite met je huiswerk of je weet niet welk profiel het beste bij je past. Op het Veluws College Cortenbosch staan verschillende mensen voor je klaar.

Je kunt met vragen of problemen altijd naar je mentor. De mentor let op je resultaten en biedt een luisterend oor als je daar behoefte aan hebt. Als je ouders vragen hebben, kunnen zij ook contact opnemen met je mentor.

Het kan zijn dat je mentor je doorverwijst naar iemand die je beter kan helpen. Zo hebben we decanen die je helpen met het maken van studiekeuzes, een vertrouwenspersoon die je helpt als je problemen hebt rondom bijvoorbeeld intimidatie en een remedial teacher die bijvoorbeeld kan helpen bij taal- en rekenproblemen.

Pluspunt 051
Het Pluspunt 051 is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes. Wij bieden hier verschillen vormen van begeleiding aan. Bijvoorbeeld ondersteuning op het sociaal-emotionele vlak, begeleiding van leerlingen die dreigen vast te lopen in het onderwijsproces of leerlingen die een time-out nodig hebben. Voor leerlingen die de overstap van de basisschool naar de middelbare school lastig vinden is er ook ondersteuning vanuit het Pluspunt 051 mogelijk. We kunnen niet alles, maar denken graag mee over de mogelijkheden in de begeleiding van uw zoon of dochter. Voor meer informatie over het Pluspunt 051 kunt u contact opnemen met de schoolpedagoog.

Faalangst- en SOVA trainingen
Voor leerlingen uit klas 1 en 2, die moeite hebben met sociale vaardigheden, bieden we een SoVa training aan. Daarnaast is er voor leerlingen die faalangstig zijn de mogelijkheid een faalangst-reductietraining te volgen. Voor de examenleerlingen is er het mogelijk een examenvreesverminderingstraining te volgen op onze school.

Begeleidende gesprekken
Als een leerling behoefte heeft aan een persoonlijk of vertrouwelijk gesprek, dan kunnen zij daarvoor op het VC Cortenbosch terecht bij de vertrouwenspersoon/counselor of schoolmaatschappelijk werkster.