Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren voor rekenen en taal. Daarom maken de brugklasleerlingen voor de herfstvakantie de Cito-toets. Om de leerlingen op weg te helpen naar het gewenste niveau hebben alle leerlingen een uur rekenen per week. Dit extra uur wordt gegeven door de vakdocent rekenen. In dit uur werken de leerlingen met Studieflow. Regelmatig worden de vorderingen getoetst. Samen met de uitslagen van de Cito-toets zorgt dit voor voldoende zicht op de vorderingen van de leerlingen.

Bij alle vakken waar rekenen aan bod komt, wordt gestreefd naar een eenduidige aanpak van rekenmethodes en didactiek.

Tijdens de lessen Nederlands wordt in alle leerjaren extra aandacht besteed aan de basisvaardigheden begrijpend lezen en spelling. Hiernaast krijgen een aantal leerlingen op basis van de Cito-toets en Muiswerk tevens een korte periode ondersteuning in kleine groepjes voor begrijpend lezen en/of spelling.