Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Misschien heb je er wel eens iets over gehoord. In deze wet staat dat elke leerling recht heeft op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

In het Schoolondersteuningsprofiel staat precies beschreven hoe we leerlingen, die extra hulp nodig hebben, kunnen helpen.

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam van het VC Cortenbosch wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator. In het ondersteuningsteam zitten onder andere twee orthopedagogen (gespecialiseerd in leren en gedrag), een schoolpedagoog, counselor, remedial teachers en leerlingondersteuners.

Samen met u, uw zoon of dochter en de mentor verzorgen wij de ondersteuning van uw zoon of dochter op school. We kijken bij ieder kind naar zijn of haar onderwijsbehoeftes. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij een individueel plan maken.

Hieronder wordt in het kort de meest voorkomende mogelijkheden voor ondersteuning op het VC Cortenbosch weergegeven.

 

Meer informatie
Dyslexie en/of dyscalculie
– Ondersteuning op basisvaardigheden
Ondersteuning op het gebied van gedrag
Protocol NT2 schooljaar 2018-2019
– TOS (Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de orthopedagoog)

Heeft u een algemene vraag over de ondersteuning op het VC Cortenbosch, dan kunt u ook contact opnemen met de ondersteuningscoördinator van school.