Wij besteden als school veel aandacht aan de leerlingondersteuning. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hij/zij bewaakt niet alleen de resultaten van de leerlingen, maar probeert hen ook te motiveren en te stimuleren. De mentor zoekt naar oplossingen voor mogelijke problemen als tegenvallende studieresultaten en sociaal-emotionele problemen.

Alle klassen hebben eens per week een mentoruur. In dit uur bespreekt de mentor belangrijke zaken met de klas en wordt (in de onderbouw) extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld studievaardigheden.

Samen met u, uw zoon of dochter en de mentor verzorgt het ondersteuningsteam de ondersteuning van uw zoon of dochter op school. We kijken bij ieder kind naar zijn of haar onderwijsbehoeftes. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij een individueel plan maken.