Het Veluws College is een Topsport Talentschool met inmiddels meer dan 50 LOOT-leerlingen. Daarom mogen wij bij leerlingen die een topsportstatus hebben afwijken van de normale onderwijs-regelgeving. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen LOOT, FSG en Ruimte voor Talent.

LOOT-leerlingen

Leerlingen die voldoen aan bepaalde criteria op basis van richtlijnen van NOC*NSF worden door de sportbonden voorgedragen voor een Topsport Talentstatus. NOC*NSF bekrachtigt de status en kent het niveau toe (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent, High Potential, B- of A-status). De leerling wordt opgenomen in het TMS (Topsport Monitor System) van NOC*NSF. Vermelding op deze lijst is dan ook een voorwaarde bij de toekenning van een LOOT-status.

FSG

Het Veluws College werkt samen met de FSG Academy. FSG verzorgt het sportieve programma, het Veluws College helpt de sporters ook op school goed te presenteren, vaak met een aangepast programma.

Ruimte voor Talent

Er zijn ook leerlingen die in aanmerking komen voor facilitering omdat ze op zeer hoog (regionaal of nationaal) niveau presteren, maar (nog) niet door NOC*NSF erkend worden. Om ook deze leerlingen aan te moedigen hun talent te ontwikkelen komen wij hen tegemoet met een passende facilitering.

Over het algemeen hanteren we de volgende criteria:

Wanneer een leerling zo’n 12 uur per week traint en er ook nog wedstrijden zijn op (liefst) nationaal niveau, dan kan het nodig zijn iets in het rooster aan te passen (trainingstijden), een enkele keer huiswerkvrij te regelen of – wanneer een keer echt niet te combineren valt – huiswerk te maken tijdens bijvoorbeeld een gymles.

Niet alleen sporters, maar ook dansers, musici, acteurs, enz. kunnen zich melden om te bekijken of de RvT-status kan worden toegekend. Wanneer dat het geval is, leggen we de afspraken vast in een contract.

Voor meer informatie kun je via de mail contact opnemen met de LOOT-coördinator van Veluws College Cortenbosch

Mw. Birgit van Vroonhoven
b.vanvroonhoven@veluwscollege.nl