Toetsbeleid

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen. Er moet duidelijk zijn wat er nu precies getoetst wordt, hoe er gemeten wordt en welke weging de beoordeling van de toets zal hebben. Klik hier voor de afspraken en ons toetsbeleid.

PTA

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen.
Hieronder vindt u het overzicht van het schoolexamen PTA schooljaar 2017-2018 en de examenreglementen voor leerjaar 3 en 4.

Examenreglement 2017-2018 3 Mavo/Kader/Basis

PTA 3 Basis 2017-2018

PTA 3 Kader 2017-2018

PTA 3 Mavo 2017-2018

 

Examenreglement 2017-2018 4 Mavo/Kader/Basis

PTA 4 Basis 2017-2018

PTA 4 Kader 2017-2018

PTA 4 Mavo 2017-2018