Lesrooster

Leerlingen uit leerjaar 1 beginnen, om te wennen aan de middelbare school, met een ander lesrooster dan de overige leerjaren. Zij hebben apart pauze van de leerlingen die in leerjaar 2 t/m 4 zitten. Zodra de eerstejaars leerlingen gewend zijn aan de “grote school” draaien ze met het rooster mee van  de overige leerjaren. Dit zal zijn tussen de Herfst- en Kerstvakantie.

Leerjaar 1

Leerjaar 2 t/m 4

Verkort lesrooster

Wij werken ook met een verkort lesrooster voor alle leerjaren. Dit rooster wordt ingezet op bepaalde dagen en bij rapport- of adviesvergaderingen. Deze staan vermeld in de jaaragenda.

Verkort lesrooster