Veluws College Cortenbosch

Cortenbosch feliciteert alle geslaagde leerlingen!

Cortenbosch feliciteert alle leerlingen van onze school met het behalen van hun diploma! Jullie mogen trots zijn op dit behaalde resultaat, net zoals wij dat zijn!

Basisberoepsgerichte leerweg      100%
Kaderberoepsgerichte leerweg     100%
Mavo                                                          98%

In het bijzonder feliciteren wij ook de 10 Cum Laude geslaagden!

Zit je al bij ons op school? Ga dan naar de online schoolgids!

Iets voor jou?

Of je nu het liefst praktisch bezig bent of dat je je liever richt op de meer theoretische lesstof; we helpen jou het hoogst haalbare niveau te bereiken! Dat doen we dankzij goed onderwijs en door les in uitdagende en toekomstgerichte vakken. Je krijgt volop kansen om te werken aan jouw toekomst! Op het Veluws College Cortenbosch is oog voor iedereen: in de les en in de rest van de school. De sfeer is er veilig en prettig.


Lessen

Op de basisschool ben je gewend dat je een of twee leerkrachten hebt, op de middelbare school gaat het allemaal anders. In de brugperiode, die twee jaar duurt, krijg je verschillende vakken die door verschillende leraren gegeven worden. Zo krijg je onder andere Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, maar ook vakken als handvaardigheid, muziek, tekenen en gymnastiek. In de brugklas kies je een van de PlusVakken: Sport, Mediawijsheid en Muziektheater. Twee uur in de week werk je aan je PlusVak.

Begeleiding

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Vooral het eerste jaar zal er een hoop op je afkomen: een nieuwe school, allemaal nieuwe gezichten en een ander schoolsysteem. Al die nieuwe dingen zijn natuurlijk hartstikke leuk en spannend, maar kunnen soms best lastig of verwarrend zijn. Daarom is het goed te weten dat er allerlei mensen klaarstaan om je te helpen. Ook tijdens je verdere schoolloopbaan kan het zijn dat je even niet lekker in je vel zit. Blijf daar dan vooral niet mee rondlopen, maar praat erover met mensen op school.

Lees meer
Klassenmentor

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen mentor. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw klas en alle informatie over leerlingen komt bij de mentor binnen. De mentor kent de eigen klas dus goed en helpt je bij specifieke problemen, maar geeft ook advies over zaken die belangrijk zijn voor jouw schoolloopbaan. Verder werkt de mentor aan een goede sfeer in de klas. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers.

Rekenen

Het is belangrijk dat iedereen goed kan rekenen. Daarom maken alle brugklasleerlingen rond de herfstvakantie de Cito-toets rekenvaardigheden. Zo kunnen we zien welke onderdelen van rekenen je goed beheerst en waar je nog moeite mee hebt. Alle leerlingen krijgen een uur rekenen per week. Dit extra uur wordt gegeven door de vakdocent rekenen. Regelmatig maak je een toets om te bepalen wat je al goed kan en wat nog niet. Zo kunnen we steeds op jouw niveau verder met rekenen.

Taal

Net als rekenen is ook taal een belangrijk vak. In de brugklas maak je een toets zodat we kunnen zien welke onderdelen je goed beheerst. Deze toets laat ook zien of je fouten maakt die kunnen betekenen dat je dyslexie hebt. Net als bij rekenen helpen we je verder met taal op jouw niveau. Tijdens de lessen Nederlands wordt in alle leerjaren extra aandacht besteed aan begrijpend lezen en spelling

Dyslexie

Alle brugklassers doen mee aan een signaleringsonderzoek naar dyslexie. Als blijkt dat je dyslectisch bent, dan gaan we je gericht helpen. Sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld geholpen met extra tijd bij toetsen of voorgelezen studieboeken. We kijken wat jij nodig hebt en schrijven de afspraken op een dyslexiekaart, zodat iedereen weet waar jij mee geholpen bent.

Stel je vragen aan de directie

Veelgestelde vragen


Werken jullie op school ook met laptops?

Kun jij je voorstellen dat er geen internet zou zijn? Nee toch? Computers, apps, internet, we kunnen niet meer zonder. Daarom vinden we het belangrijk jou goed voor te bereiden op je digitale toekomst. We willen graag dat iedere leerling een eigen laptop heeft, zodat je thuis en op school bij je documenten kunt.

Hoe verloopt het contact tussen school en ouders?

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met je gaat. Daarom gaat je mentor regelmatig met je in gesprek en zul je zien dat ook andere docenten voor je klaarstaan. Een goed contact met je ouders zorgt er ook voor dat we je goed kunnen helpen. Net als jij kunnen je ouders altijd online je aanwezigheid, lesrooster en cijferlijst bekijken. Vlak voor elke schoolvakantie ontvangen je ouders onze nieuwsbrief met nieuwtjes en verslagen van evenementen. Regelmatig krijgen zij een uitnodiging voor een ouderavond. Natuurlijk kunnen ze altijd contact opnemen voor een afspraak buiten de ouderavonden. En heb je de online schoolgids al bekeken? Ook hier vinden leerlingen en ouders een hoop relevante informatie!

Wanneer is jullie open dag?

We ontmoeten je graag tijdens onze open dag op zaterdag 14 januari 2017 van 10.30 uur tot 14.00 uur. Jij en je ouders kunnen dan praten met leerlingen en docenten, uitgebreid de school bekijken en meedoen met allerlei activiteiten.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor onze school door het aanmeldingsformulier in te laten vullen door je ouders. Het formulier lever je in bij je juf of meester, dan komt het bij ons terecht. Het formulier krijg je tijdens onze open dag, kun je opvragen bij je juf of meester of vinden op de homepage van deze website.

Ook deze week ontvangen wij onze nieuwe brugklassers voor het NIO-onderzoek. Nu even pauzeren in de aula. Succes gewenst allemaal!

Indeling voor de examensprint op 24 en 25 april hangt in de gang bij de groene kamer. Kijk op het schema wanneer je verwacht wordt. Zorg dat je op tijd bent!

Dankzij Roland staat er een mooie blikvanger bij de school. Maak er goed gebruik van! Onze dank en van onze buren is groot!

Dinsdag 18 april 14.30u (gymzaal 056) staat er weer een Cortenbosch Cup gepland. Dit keer gaan we tafeltennissen! Doe mee en geef je op bij je gymdocent.

Certificeringen

Topsport Talentschool

Sport je veel en graag? En doe je dit op hoog niveau? Dan kun je in de knel komen met je schoolwerk en je sportieve ambities. Speciaal daarvoor heeft de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT), Topsport Talentscholen in het leven geroepen. Er zijn in Nederland niet zo heel veel Topsport Talentscholen, maar het Veluws College is er één van. Op die manier scoor jij als sporttalent twee keer: in de klas en in de sport!

Meer informatie